Menu

Giới thiệu

GIỚI THIỆU DOTHANH - DAEWOO

Daewoo Truck thành lập dựa trên nền tảng kĩ thuật hiện đại được tích lũy trong hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành xe tải.

Công ty không ngừng đầu tư, tập trung nghiên cứu, sáng tạo và phát triển sản phẩm dịch vụ với mục tiêu mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất.

TVC GIỚI THIỆU DAEWOO TRUCK

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - MỤC TIÊU KINH DOANH

TẦM NHÌN

“TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG

TIN TƯỞNG, YÊU THÍCH VÀ NGƯỠNG MỘ.”

SỨ MỆNH

Sứ mệnh Daewoo Truck

MỤC TIÊU KINH DOANH

DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG XE THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU

GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

giá trị thương hiệu Daewoo Truck

THÀNH TỰU

Thành tựu Daewoo Truck

backtop
Dịch vụ
Kinh doanh
Phụ tùng