Tin tức

Từ 01/10/2023, thêm 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm

Bộ Giao thông Vận tải ngày 15.9 cho biết, Bộ vừa công bố 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực từ ngày 1.10.2023.

Từ 01/10/2023, 4 thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm. Nguồn hình: TTXVN.

Từ 01/10/2023, 4 thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm. Nguồn hình: TTXVN.

 

4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đăng kiểm

 

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1137/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

Cụ thể có 4 thủ tục hành chính do Trung ương giải quyết gồm:

  1. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).
  2. Cấp thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).
  3. Cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).
  4. Cấp lại thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu (theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023.

 

Bộ Giao thông Vận tải thêm 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm

Bộ Giao thông Vận tải thêm 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm

 

Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1137/QĐ-BGTVT 2023 gồm những gì?

 

Căn cứ Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1137/QĐ-BGTVT năm 2023, hồ sơ thực hiện đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm bao gồm:

 

(1) Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

 

- Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu theo mẫu quy định;

- Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu theo mẫu quy định;

- Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô (Bản chính);

- Giấy chứng nhận kiểu loại VTA (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu xe);

- Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất ô tô (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu xe);

- Tài liệu xuất xứ C/O (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu xe);

- Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu xe);

- Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu xe);

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy hoặc số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu xe).

 

(2) Thủ tục: Cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu.

 

- Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu theo mẫu quy định;

- Bản thông tin về linh kiện theo mẫu quy định; ảnh chụp sản phẩm linh kiện của mỗi kiểu loại (ảnh chụp tổng thể sản phẩm ở 2 mặt đối diện và các tem nhãn, các ký hiệu trên sản phẩm);

- Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất linh kiện (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu linh kiện);

- Giấy chứng nhận kiểu loại TA (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu linh kiện);

- Tài liệu xuất xứ C/O (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu linh kiện);

- Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu linh kiện);

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy; số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử (bản sao có xác nhận của người nhập khẩu linh kiện).

 

(3) Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

- Bản chính Giấy chứng nhận (đối với trường hợp bị hỏng).

 

(4) Thủ tục: Cấp lại Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu.

 

- Văn bản đề nghị cấp lại Thông báo miễn;

- Bản chính Thông báo miễn (đối với trường hợp bị hỏng);

- Tài liệu COP mới được gia hạn (đối với trường hợp Thông báo miễn hết hiệu lực).

 

>> Xem thêm:

HỆ THỐNG ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025

ĐÃ CÓ THỂ TRA CỨU PHẠT NGUỘI TRÊN ỨNG DỤNG ĐĂNG KIỂM

Nguồn tin tức: Thư viện pháp luật

backtop
Dịch vụ
Kinh doanh
Phụ tùng
Hotline
Hotline